Lena Lindgren

Lena Lindgren

Lena Lindgren är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hon arbetar med undervisning och forskning om utvärdering och annan granskning och genomför också utvärderingsuppdrag inom olika områden.

Produkter av Lena Lindgren