Lena Löfgren

Lena Löfgren

Lena Löfgren är universitetslektor i fysikdidaktik vid Högskolan Kristianstad. Hon har erfarenhet från undervisning i matematik och fysik i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt i ämnena och deras didaktik i lärarutbildningen. Lena är programområdesansvarig för grundlärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

Produkter av Lena Löfgren