Lena  Persson

Lena Persson

Lena Persson är legitimerad sjuksköterska och lektor i omvårdnad vid Sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan Kristianstad. Hon var med och startade och byggde upp forskningsplattformen för närsjukvård (FPL) 2003 och är sedan 2008 ordförande i samordningsgruppen för forskningsplattformen Hälsa i Samverkan.