Lena Skärstrand

Lena Skärstrand

Lenah Skärstrand utbildad gymnasielärare och numera verksam vid Högskolan Väst som adjunkt i pedagogik.