Lena  Wilhelmson

Lena Wilhelmson

Lena Wilhelmson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om att organisera för lärande i arbetslivet genom att till exempel utveckla ett dialogkompetent förhållningssätt hos såväl chefer som medarbetare. Teori om transformativt lärande används för att förstå hur sådant som integrerad autonomi kan utvecklas på arbetsplatser, eller hur ett lärorienterat delat ledarskap växer fram i chefers arbetsvardag.