Livia Johannesson

Livia Johannesson

Livia Johannesson är doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet med inriktning mot migration. I sin avhandling studerar hon reformen av den svenska asylprocessen 2006 och hur rättssäkerhet utövas i praktiken under asylprövningar i migrationsdomstolarna.

Produkter av Livia Johannesson