Madeleine Löwing

Madeleine Löwing

Madeleine Löwing är Filosofie Doktor i Matematikdidaktik och verksam vid Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning samt har skrivit en mängd böcker i ämnet.