Magnus Hagevi

Magnus Hagevi

Magnus Hagevi är docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Han undervisar bland annat om politiskt beteende och leder Surveyinstitutet vid sitt lärosäte. Hagevi har skrivit flera böcker om politiskt beteende och inom detta ämne publicerat vetenskapliga artiklar i bland annat West European Politics, Journal for the Scientific Study of Religion och International Review of Sociology.