Magnus Strömberg

Magnus Strömberg

Magnus Strömberg har studerat industriell ekonomi med fokus på matematik och utbildat lärare och elever i såväl Sverige som Indien.

Produkter av Magnus Strömberg