Malin  Åkerström

Malin Åkerström

Malin Åkerström är professor i sociologi med inriktning mot kriminalvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar exempelvis ungdomsvårdens möteskultur, motstånd och balansering av offerrollen. Åkerström har även studerat överraskande roll-set: äldre som gärningsmän och undersköterskor som offer på äldreboende.

Produkter av Malin Åkerström