Malin  Eklund Wimelius

Malin Eklund Wimelius

Malin Eklund Wimelius är universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar svensk krishantering, migration med särskilt fokus på ensamkommande flyktingbarn samt svenskt deltagande i fredsbyggande missioner.