Margareta Ågren

Margareta Ågren

Margareta Ågren är legitimerad sjuksköterska och har disputerat med en avhandling om hur äldre upplevde och anpassade sig till livet vid 85 år. I dag arbetar Margareta som lektor vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping och har alltmer inriktat sig på äldres livsberättelser. Hon undervisar bland annat i teoribildning, socialt åldrande och bemästring. Margareta håller även studiecirklar för pensionärer som skriver om sina liv.

Produkter av Margareta Ågren