Maria Andrée

Maria Andrée

Maria Andrée är universitetslektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet. Hon forskar om förutsättningar för elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning.

Produkter av Maria Andrée