Maria Bennich

Maria Bennich

Maria Bennich är filosofie doktor i sociologi och universitetslektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har tidigare arbetat på Linköpings universitet och Örebro universitet. Hennes forskningsintresse utgår primärt från organisering, styrning och kompetensutveckling inom olika delar av socialtjänsten. Bennich undervisar på socionomprogrammet i kurser som behandlar myndighetsutövning och dilemman, organisation och ledning, interprofessionellt samarbete och samverkan samt äldre och åldrande.