Maria Spante

Maria Spante

Maria Spante (red.) är doktor i teknik och kultur vid Högskolan Väst och forskar om konsekvenser av skolans digitalisering utifrån ett verksamhetsperspektiv samt om lärares IT-didaktiska kompetensutveckling inom en rad ämnesområden, som matematik, samhällskunskap och naturkunskap, utifrån ett generellt intresse gällande IT och lärande. Marias forskning är präglad av aktionsforskning och sker i nära samarbete med praktiker. Forskningen har också en stark koppling till design i syfte att stödja inkludering och lärande för elever samt arbetsintegrerat lärande för lärare och skolledare.

 

Produkter av Maria Spante