Maria-Therese Gustafsson

Maria-Therese Gustafsson

Maria-Therese Gustafsson disputerade i statsvetenskap år 2015 vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om naturresursförvaltning och transnationella företag i Latinamerika, med ett särskilt fokus på social mobilisering och politiskt deltagande.

Produkter av Maria-Therese Gustafsson