Maria Wennerström Wohrne

Maria Wennerström Wohrne

Maria Wennerström Wohrne är fil. dr i litteraturvetenskap och disputerade 2003 vid Uppsala universitet på avhandlingen Att översätta världen: Kommunikation och subversivt ärende i Henri Michaux’ Voyage en Grande Garabagne. Sedan 2011 är hon verksam inom det VR-finansierade forskningsprojektet ”Fiktionsläsningen i internetsamhället” (VR:s diarienr 421-2010-1379). Vid sidan av Henri Michaux’ författarskap har hon även ägnat studier åt Katarina Frostensons poesi. Hon är sedan 2009 verksam som pedagogisk utvecklare vid avdelningen för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik vid Uppsala universitet.

Produkter av Maria Wennerström Wohrne