Marianne  Lindahl

Marianne Lindahl

Marianne Lindahl, lektor, sjukgymnast, Master of Public Health, har många års erfarenhet av handledning på olika nivåer och av olika typer av uppsatser, däribland kandidat- och mastersuppsatser, och har själv bedrivit både kvalitativ och kvantitativ forskning. Marianne Lindahl har skrivit flera läroböcker och varit medredaktör för andra. Hon har publicerat artiklar om och i vårdvetenskap.