Marie-Anne Egerö

Marie-Anne Egerö

Redaktör Marie-Anne Egerö är socionom och magister i socialt arbete. Hon arbetar som familjevårdsinspektör i Stockholm