Marie Nordfeldt

Marie Nordfeldt

 

Marie Nordfeldt är fil. dr i kulturgeografi och verksam vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Hennes huvudsakliga forskningsintresse berör ansvarsfördelning i samhället, framför allt mellan den offentliga och ideella sektorn, när det gäller välfärdsfrågor och människor i marginaliserade och utsatta positioner. Hon har bl.a. bedrivit forskning om den ideella sektorn samt om bostadslöshetsproblematik kopplat till lokala kontexter.