Maritha Johansson

Maritha Johansson

Maritha Johansson är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik vid Linköpings universitet. Hon har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och franska. I sitt avhandlingsarbete genomför hon en komparativ studie av svenska och franska gymnasieelevers läsning av skönlitterär text. Hennes forskningsintressen handlar om litterär socialisation i olika nationella undervisningskontexter och dess konsekvenser för läsningen av skönlitterära texter.