Mårten Söder

Mårten Söder

Mårten Söder är professor i sociologi med inriktning mot handikapp vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Han har bedrivit forskning om bland annat handikappbegreppet, attityder till personer med funktionsnedsättning, handikappideologiers utveckling och omsorgsarbete.