Martina Boström

Martina Boström

Martina Boström har sin utbildningsbakgrund som folkhälsosamordnare med inriktning mot hälsopromotion. Hon tog en magisterexamen i gerontologi vid Institutet för gerontologi år 2007 och har sedan dess arbetat som adjunkt och doktorand. Martinas forskning inriktar sig främst på det primära åldrandet kopplat till teknikens område, med frågor kring individens egen upplevelse av trygghet, frihet och integritet.

Produkter av Martina Boström