Matilde Millares

Matilde Millares

Matilde Millares är doktorand och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt utforskar, i en jämförelse över tid och mellan partier, debatten om valfrihet i svensk hälso-, sjukvårds- och utbildningspolitik.