Mats Ekholm

Mats Ekholm

Mats Ekholm är professor emiritus i pedagogik vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar om hur skolors inre liv påverkar barn och ungas utveckling. Mats har även varit ledare för skolledarutbildningen i Sverige och generaldirektör för Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling.

Produkter av Mats Ekholm