Mats Lundgren

Mats Lundgren

Mats Lundgren är docent i sociologi, lektor i pedagogik och verksamhetsledare vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna, med lång erfarenhet som utbildare av lärare och rektorer. Han har publicerat forskningsartiklar, konferenspapers, kapitel i böcker och utvärderingsrapporter inom utbildningsområdet.