Mats Thorslund

Mats Thorslund

Mats Thorslund är professor i socialgerontologi vid Aging Research Center, ett nationellt forskningscenter för forskning om åldrande och äldreomsorg som drivs gemensamt av Karolinska Institutet och Stockholms universitet.