Michael Tengberg

Michael Tengberg

Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar om läsning i vid bemärkelse och om skolans läsundervisning. I ett pågående forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, studerar Tengberg tillsammans med Olin-Scheller effekterna av strukturerad läsundervisning i högstadiet. Ett särskilt fokus riktas i projektet mot betydelsen av explicit undervisning i lässtrategier både för skönlitterära och för argumenterande texter. I ett annat pågående forskningsprojekt undersöker Tengberg utgångspunkterna och instrumenten för att mäta och bedöma läsförmåga inom ramen för det svenska skolsystemet.

 

 

Produkter av Michael Tengberg