Michael Tholander

Michael Tholander

Michael Tholander är biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse rör språkbruk och samspel i institutionella miljöer, med särskilt intresse för frågor rörande moral, demokrati, makt, retorik och bedömning.

Produkter av Michael Tholander