Miriam von Schantz

Miriam von Schantz

Miriam von Schantz har en fil.mag. i filmvetenskap från Stockholms universitet och är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hennes avhandlingsarbete behandlar dokumentärfilmens gränser och åskådarskapsteori. Hon undervisar i analys av dokumentärfilm samt mediehistoria och skriver film- och kulturkritik.