Nils-Erik  Nilsson

Nils-Erik Nilsson

Nils-Erik Nilsson är fil.dr i svenska med didaktisk inriktning. Han har arbetat som högstadielärare i Örebro och som universitetslektor vid Karlstads universitet. Mellan åren 2007 och 2011 arbetade han som rektor i Luleå respektive Boden och från 2011 till 2013 som gymnasiechef i Mora. Nils-Eriks intresse för skolfrågor är brett och hans forskningsområde har rört skrivande med fokus mot klassrummet. Han har skrivit och föreläst bland annat om föräldrasamarbete och ämnesdidaktik.