Nina  Nilsson

Nina Nilsson

Nina Nilsson är universitetsadjunkt i juridik och arbetar vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Hon undervisar på Rektorsprogrammet inom områdena allmän rättslära, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess. Därutöver undervisar Nilsson på Juristprogrammet och Polisutbildningen på motsvarande rättsområden.