Ola Fransson

Ola Fransson

 

Ola Fransson är fil.dr i Idé- och lärdomshistoria. Han är verksam vid Centrum för professionsstudier (CPS) vid Malmö högskola. Hans forskningsområde är bland annat den högre utbildningens förändrade villkor, med särskild tonvikt på lärarutbildningarna i Sverige.