Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim är professor vid avdelningen för hälso- och socialfag vid Högskolan i Lillehammer. Han bedriver forskning inom området funktionshinder. Han har skrivit flera böcker om personlig assistans och om funktionshinder bl.a. Fra normalisering til empowerment (2005).

Produkter av Ole Petter Askheim