Olle Nordberg

Olle Nordberg

Olle Nordberg är fil. lic. och doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han ägnar sig i huvudsak åt empirisk läsforskning med ett litteraturdidaktiskt perspektiv. Nordberg har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och har en rik erfarenhet från att arbeta praktiskt med tonåringars fiktionsläsning. Våren 2014 lade han fram licentiatsavhandlingen Nöjesläsare och analytiska texttolkningar: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar.

Produkter av Olle Nordberg