Olle Widhe

Olle Widhe

Olle Widhe är docent i litteraturvetenskap och undervisar på lärarprogrammet vid Högskolan Väst. Hans vetenskapliga intresse rör det mångdimensionella förhållandet mellan text och läsning. I sin senaste bok, Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år (2015), undersöker han hur barnböcker tematiserar lek och läsning under moderniteten, men också hur deras tilltal och pedagogiska uppgift förändras över tid. I sitt senaste större forskningsprojekt, ”LOK: läsning och kroppslighet”, tillsammans med Katarina Elam från Högskolan Väst, behandlas meningsskapandets kroppsliga grund.

Produkter av Olle Widhe