Olof Johansson

Olof Johansson

Olof Johansson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och är ledare för Centrum för skolledarutveckling. Vid centrat finns sedan 1993 den statliga rektorsutbildningen, för närvarande Rektorsprogrammet, samt annan ledarutbildning för offentlig verksamhet. Johansson är verksam inom olika forskningsprojekt kopplade till skolans ledning, bland annat ett fyraårigt projekt som finansieras av Vetenskapsrådet (VR): Nationell policy möter lokala genomförandestrukturer. Han är en av sex ledare för The Centre for the Study of Leadership and Ethics, ett internationellt programcentrum inom University Council for Educational Administration (UCEA); övriga centrumnoder finns i Hongkong, Australien, Canada och USA.

Produkter av Olof Johansson