Pål Aarsand

Pål Aarsand

Pål Aarsand är førsteamanuensis vid Pedagogisk institutt, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Han forskar om barns bruk av nya medier utifrån barnens eget perspektiv. Särskilt intresserar han sig för identitet, lek, spel och informellt lärande i vardagliga praktiker.

Produkter av Pål Aarsand