Palle Storm

Palle Storm

Palle Storm är socionom och har en masterexamen i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han forskar om hur kön och etnicitet kommer till uttryck på äldreboenden i Sverige och i Kanada.