Per Andersson

Per Andersson

Per Andersson är professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Forskningen rör validering av vuxnas kunskap och kompetens samt yrkeslärares och folkhögskollärares arbete och kompetensutveckling.

Produkter av Per Andersson