Per Nilsen

Per Nilsen

Per Nilsen är biträdande professor vid Linköpings universitet med fokus på frågor kring implementering av evidensbaserad praktik inom olika verksamheter. Hans forskningsintresse är brett och omfattar även alkoholprevention, skadeprevention, patientsäkerhet samt lärande och innovation i organisationer. Per är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning mot beteendevetenskap. Han var konsult inom kompetensfrågor och skrev om rockmusik under 15 år innan han började forska 2004.
 

Produkter av Per Nilsen