Pernilla Leviner

Pernilla Leviner

Pernilla Leviner är jur. dr i offentlig rätt och verksam vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Avhandlingen, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, som lades fram 2011, handlar om socialtjänstens ansvar för barn och unga och särskilt de rättsliga förutsättningarna att skydda barn från brott och utsatthet i sina hemmiljöer. Utöver att vara verksam inom forskning och undervisning har hon även mångårig erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete inom socialförvaltning och som processförare i LVU-mål.