Peter Högstadius

Peter Högstadius

Peter Högstadius är adjunkt och arbetar vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han har psykologexamen och är legitimerad psykolog med en yrkesbakgrund som skol- och förskolepsykolog, rektor, rektorsutbildare, utvecklingschef i Örnsköldsviks och Umeå kommuns skolverksamheter samt utvecklingschef och ställföreträdande generaldirektör vid Specialpedagogiska institutet.

Produkter av Peter Högstadius