Peter Prescott

Peter Prescott

Peter Prescott arbetar numera inom vuxenpsykiatri i ett OCD-team och som lektor vid Universitetet i Bergen där han undervisar och handleder i kognitiv och metakognitiv terapi. Peter utbildar och handleder både i MI, kognitiv psykoterapi och i kognitiv beteendeterapi, KBT.

Produkter av Peter Prescott