Petra Ulmanen

Petra Ulmanen

Petra Ulmanen är doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt rör anhörigomsorgens pris ur ett könsperspektiv, d.v.s. hur anhörigas omsorg om äldre påverkar deras möjligheter att förvärvsarbeta och försörja sig.