Petronella Bjurling-Sjöberg

Petronella Bjurling-Sjöberg

Petronella Bjurling-Sjöberg är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Hon är kliniskt verksam och vårdutvecklare vid intensivvårdsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna. Sedan 2012 är Petronella doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, där hon med stöd från Centrum för klinisk forskning Sörmland studerar utveckling och implementering av standardiserade vårdplaner inom svensk intensivvård.

Produkter av Petronella Bjurling-Sjöberg