Pia Visén

Pia Visén

Pia Visén (f.d. Anderson), fil. lic., arbetar som gymnasielärare i Ovanåkers kommun och är doktorand vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Licentiatuppsatsen Textuell makt (2011) handlade om hur fem elever på gymnasiets samhällsprogram samtalade och skrev om texter de läste i undervisningen. Hennes pågående avhandlingsprojekt handlar om hur läsning av ämnesspecifika texter på gymnasiets industriprogram kan stöttas genom textsamtal.

Produkter av Pia Visén