Pirjo  Lahdenperä

Pirjo Lahdenperä

Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor i pedagogik vid Mälardalens högskola med inriktning mot styrning och ledning. Sin forskning om skolan har hon huvudsakligen ägnat åt att teoretiskt och praktiskt utveckla interkulturalitet inom lärande, undervisning, ledning, verksamhetsutveckling och forskning.