Rebecca Selberg

Rebecca Selberg

 

Rebecca Selberg är doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes avhandlingsprojekt handlar om konstruktionen av varierande former av femininiteter i relation till arbete inom sjukvården.