René León Rosales

René León Rosales

René León Rosales är forskare och utbildningsansvarig vid Mångkulturellt centrum, Botkyrka. Han forskar om barn och ungdomars uppväxtvillkor, organisering och identitetsprocesser i segregerade städer samt om offentlig verksamhet och etnisk mångfald.

Produkter av René León Rosales